Przedsiębiorcy objęci "tarczą" mogą składać wnioski o dotacje w urzędzie pracy

  • 03.02.2021, 16:21
Przedsiębiorcy objęci "tarczą" mogą składać wnioski o dotacje w urzędzie…
Ruszył nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach ogłosiła nabór wniosków mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców o udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Nabór będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. Dotacja jest przyznawana w kwocie wnioskowanej, jednak nie wyższej niż 5000 zł.


 Przedsiębiorcy uprawnieni do ubiegania się o dotację, to:

  1. posiadający status mikro- lub małego przedsiębiorcy,
  2. prowadzący na dzień 30 listopada 2020 r. działalność  gospodarczą oznaczoną  wg PKD  2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z,  47.81.Z,  47.82.Z,  47.89.Z,  49.39.Z,  52.23.Z, 55.10.Z,  55.20.Z,  55.30.Z,  56.10.A,  56.10.B  56.21.Z,  56.29.Z,  56.30.Z,  59.11.Z,  59.12.Z,  59.13.Z,  59.14.Z, 59.20.Z,  74.20.Z,  77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z,   79.90.A,  79.90.C,  82.30.Z,  85.51.Z,  85.52.Z,  85.53.Z,  85.59.A, 85.59.B,  86.10.Z jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art.2 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A,  86.90.D,  90.01.Z,  90.02.Z,  90.04.Z,  91.02.Z,  93.11.Z,  93.13.Z,  93.19.Z,  93.21.Z,  93.29.A, 93.29.B,  93.29.Z,  96.01.Z,  96.04.Z.
  3. których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
  4. na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzona działalność gospodarcza nie była zawieszona.

Wniosek można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  poprzez platformę: praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wniosek złożony w innej formie nie będzie rozpatrywany.

Wniosek musi być dokładnie i prawidłowo wypełniony. Do wniosku należy dołączyć:  egzemplarz umowy, wypełnioną Informację przedstawianą przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz Klauzulę informacyjną.

W przypadku niewłaściwego wypełnienia albo braku, czy niewłaściwego wypełnienia jakiegokolwiek dokumentu z wymienionych powyżej załączników, wniosek zostanie  rozpatrzony po ich uzupełnieniu lub poprawieniu.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia można uzyskać telefonicznie, nr tel. (87) 51-63-987.

 
UWAGA!  Wnioski złożone w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu.
html_html

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

cvgfd
cvgfd 09.02.2021, 08:31
Problemem w naszym kraju nie jest to, że nie możemy nakarmić biednych – Ale to, że bogaci nie mogą się nażreć.

Pozostałe