Przetarg nieruchomości w gminie Giby

  • 29.07.2022, 11:19
Przetarg nieruchomości w gminie Giby
Wójt Gminy Giby podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Giby do sprzedaży w formie bezprzetargowej

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 27.07.2022 r. do dnia 16.08.2022 r. (włącznie).

Osobom fizycznym i prawnym zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli spełniają jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złożą wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

  2. są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercami, jeżeli złożą wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo zakupu winny złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa zakupu po wyżej określonej cenie do dnia 06.09.2022 r.

W celu uzyskania bliższych informacji na temat w/w nieruchomości należy skontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy Giby, pokój nr 5, nr telefonu 87 516 57 34

Wójt Gminy Giby

Robert Bagiński

html_html

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe