Krzysztof Jurgiel o przyszłości polskiego rolnictwa

  • 21.04.2022, 18:21
Krzysztof Jurgiel o przyszłości polskiego rolnictwa
W Operze i Filharmonii Podlaskiej 31 marca odbyła się konferencja pt. Przyszłość polskiego rolnictwa w kontekście zmian w ramach WPR 2023-2027. Wśród polityków i prowadzących panele byli m in.: Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, europoseł PiS/EKR Krzysztof Jurgiel, wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki i Kazimierz Gwiazdowski, poseł i wiceprzewodniczący sejmowej komisji rolnictwa.

Jak podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk, temat konferencji był bardzo ważny, bo w kontekście wojny w Ukrainie wielu rolników czuje niepewność, jeśli chodzi o przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej. Ponadto mają oni obawy, że w związku z wdrażaniem Zielonego Ładu spadnie

produkcja rolna. Jest też problem wzrostu cen nawozów i paliw. Z kolei europoseł Krzysztof Jurgiel stwierdził: - Na pewno złe jest to, że Polska ma mniejsze dopłaty niż inne państwa, a warunki funkcjonowania WPR są podobne jak w poprzednim okresie. I dodał: - Teraz dochodzi kryzys związany z Ukrainą, ale Polsce ani Unii Europejskiej nie grozi brak żywności. Co będzie nie wie nikt – mówił europoseł. Jednocześnie podkreślił, że Zielony Ład w rolnictwie to nie tragedia, a jedynie konieczność przyjęcia pewnych rozwiązań i przygotowania się do składania wniosków w nowej perspektywie finansowej.

Janusz Wojciechowski podkreślił, że w związku z wojną w Ukrainie został przyjęty komunikat Komisji Europejskiej na temat bezpieczeństwa żywnościowego i wzmocnienia rolnictwa, czyli specjalny plan wsparcia unijnych rolników i konsumentów.

Rezerwy unijne złagodzą kryzys

Chodzi o komunikat COM (2022) 133. - „Aby zwiększyć przystępność cenową żywności, państwa członkowskie mogą również wprowadzić obniżone stawki podatku od wartości dodanej i zachęcać podmioty gospodarcze do ograniczania cen detalicznych; mogą również korzystać z funduszy UE, takich jak Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który wspiera działania w zakresie dostarczania żywności i podstawowej pomocy materialnej najbardziej potrzebującym – mówił Krzysztof Jurgiel.

Nowo utworzony europejski mechanizm gotowości i reagowania na kryzysy związane z bezpieczeństwem żywnościowym (EFSCM), gromadzący administracje europejskie i krajowe oraz podmioty prywatne w łańcuchu dostaw, przeprowadzi dogłębną analizę zagrożeń i słabości unijnego łańcucha dostaw żywności, a następnie przygotuje zalecenia i odpowiednie środki łagodzące.

W tym celu Komisja Europejska, co mocno akcentowano na konferencji, przyjęła następujące środki:

1. Pakiet wsparcia w wysokości 500 mln euro, w tym poprzez wykorzystanie rezerwy kryzysowej, w celu wsparcia producentów najbardziej dotkniętych poważnymi skutkami w Ukrainie. Na tej podstawie państwa członkowskie mogłyby zapewnić rolnikom dodatkowe wsparcie finansowe, aby przyczynić się do światowego bezpieczeństwa żywnościowego lub zaradzić zakłóceniom na rynku spowodowanym zwiększonymi kosztami nakładów lub ograniczeniami w handlu. Należy priorytetowo traktować wsparcie dla rolników zaangażowanych w zrównoważone praktyki, przy jednoczesnym zapewnieniu, aby środki były ukierunkowane na sektory i rolników najbardziej dotkniętych kryzysem.

2. Od 16 października 2022 r. więcej zaliczek na płatności bezpośrednie, a także środki obszarowe i działania związane ze zwierzętami w ramach rozwoju obszarów wiejskich.

3. Środki ochrony rynku mające na celu wsparcie rynku wieprzowiny w związku ze szczególnie trudną sytuacją w tym sektorze.

4. Wyjątkowe i tymczasowe odstępstwo umożliwiające uprawę roślin na gruntach ugorowanych w celu produkcji żywności i pasz, przy jednoczesnym utrzymania pełnego poziomu płatności z tytułu zazieleniania dla rolników. Zwiększy to zdolność produkcyjną UE pomimo ograniczonej dostępności żyznych gruntów.

5.Szczególnie tymczasowe mechanizmy elastyczności w stosunku do istniejących wymogów przywozowych dotyczących pasz przyczynią się do złagodzenia presji na rynek pasz. Co ważne, Komisja Europejska zaproponowała nowe, samodzielne, tymczasowe ramy kryzysowe, które obejmują również rolników, producentów nawozów i sektor rybołówstwa. Umożliwiają one świadczenie pomocy dla rolników dotkniętych znacznym wzrostem kosztów nakładów. Ceny nawozów i dostawy dla rolników będą monitorowane w celu zagwarantowania, że perspektywy zbiorów w UE nie będą zagrożone. Więcej na ten temat można znaleźć w COM (2022) 133.

Pakt dla wsi

Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel zapoznał uczestników konferencji z założeniami planu na rzecz obszarów wiejskich UE do 2040 r., z uwzględnieniem Komunikatu Komisji Europejskiej COM ( 2021) 345. Chodzi o Pakt na rzecz Obszarów Wiejskich UE, który zostanie opracowany z udziałem szerokiego spektrum podmiotów i władzy na wszystkich szczeblach. - Uważam, że polityka rozwoju UE powinna realizować postanowienia art. 174 Traktatu o Funkcjonowaniu UE, wskazującego, że szczególną uwagę należy poświęcić „obszarom wiejskim, obszarom podlegającym przemianom przemysłowym i regionom, które cierpią wskutek poważnych i trwałych, niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych – stwierdził europoseł. I dodał:- Moim zdaniem głównym celem polityki rolnej powinno być ekonomiczne, społecznie i ekologicznie stabilne rolnictwo oraz zagospodarowane obszary wiejskie jako atrakcyjne miejsce zamieszkania, pracy i rekreacji.

Warto też przypomnieć, że Krzysztof Jurgiel będąc ministrem rolnictwa zainicjował prace nad Paktem dla Wsi Polskiej, w wyniku czego po szerokich, krajowych konsultacjach powstał dokument ogarniający kompleksowo sprawy rozwoju rolnictwa. Niestety jego następca – Jan Krzysztof Ardanowski - odłożył ten dokument na półkę. Ten fakt krytycznie ocenili uczestnicy forum.

Na koniec wystąpienia Krzysztof Jurgiel zwrócił uwagę na potrzebę uwzględnienia większego wsparcia dla rolników i konsumentów w ramach WPR, wymieniając m. in.:

  • Wsparcie dla sfery instytucjonalnej rynku rolno-spożywczego

  • Rozwój spółdzielczości na wsi

  • Uruchomienie programów ożywiania małych miast

  • Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego

  • Wspieranie tworzenia sfer usługowo-produkcyjnych w gminach

  • Prowadzenie przedsiębiorstw społecznych

Wprowadzenie mechanizmów kompleksowego urządzania obszarów wiejskich

html_html

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe