Rozwój Powiatu Sejneńskiego dzięki funduszom unijnym i krajowym

  • 16.12.2021, 13:51 (aktualizacja 16.12.2021, 14:06)
Rozwój Powiatu Sejneńskiego dzięki funduszom unijnym i krajowym
Niedługo po akcesji Polski do Unii Europejskiej, po roku 2006, Polska stała się największym beneficjentem Polityki Spójności. Obok Wspólnej Polityki Rolnej, Polityka Spójności odgrywa kluczową rolę, ponieważ jej cele są tak określone, ażeby zapewnić harmonijny rozwój regionów w państwach członkowskich, doprowadzić do zmniejszenia różnic wpływających na gospodarkę i warunki życia mieszkańców.

Województwo Podlaskie bardziej zapóźnione, niż inne regiony Polski, musi konsekwentnie, rok po roku, pokonywać bariery infrastrukturalnego rozwoju, realizując, inwestycje drogowe. Od niedawna, Powiat Sejneński leżący na obecnych kresach wschodnich Polski, został wreszcie dostrzeżony i doceniony: coraz większym strumieniem pieniędzy z unijnych funduszy strukturalnych oraz funduszy rządowych zasilono budowę i remonty dróg. W tym roku samorządy szczebla powiatowego i gminnego otrzymały na inwestycje drogowe ok. 50 mln zł. W sumie na różne inwestycje trafiło do powiatu ok. 70 mln zł.

Drogi gminne i powiatowe na Sejneńszczyźnie, w trudnym terenie wśród pagórków i jezior, już na pierwszy rzut oka ujawniają fatalny stan nawierzchni. Potrzebne są również zupełnie nowe drogi, aby zapewnić mieszkańcom dogodne dojazdy do Sejn i poszczególnych wsi. To się miejscowej ludności należy, tutaj mamy naprawdę sporo gospodarstw rolnych z produkcją na wysokim poziomie. Ograniczenia komunikacyjne, spowodowane zaniedbaniami wielu lat, nie pozwalają rolnikom rozwijać gospodarstw na miarę ich ambicji i zdolności.

Można jednak z większym optymizmem patrzeć w przyszłość: zmiany na lepsze dokonują się sukcesywnie, efekty starań samorządu Powiatu Sejneńskiego, starosty Macieja Plesiewicza oraz wójtów gmin mogą już oglądać mieszkańcy, kiedy otwierane są kolejne odcinki dróg. Władze powiatu w realizacji planów inwestycyjnych mają sprzymierzeńców udzielających im wsparcia: posła do Parlamentu Europejskiego – Krzysztofa Jurgiela i Kazimierza Gwiazdowskiego, posła na Sejm RP. I trzeba zaznaczyć, że nie jest to bynajmniej wsparcie werbalne – w postaci okrągłych słów podczas spotkań - lecz konkretne i skuteczne do pozyskania funduszy unijnych i krajowych.

Polityka Zjednoczonej Prawicy, w odróżnieniu od poprzedniego rządu, nie zaniedbuje, nie lekceważy Polski Wschodniej. Zgodnie z unijną Polityką Spójności przesuwa się znaczną część środków finansowych na zrównoważony rozwój kraju, aby skorzystały małe miejscowości i obszary wiejskie, by wydobyły się z zacofania cywilizacyjnego oraz stworzyły lepsze perspektywy gospodarcze i społeczne. Warto w tym miejscu wspomnieć o tzw. piątce Krzysztofa Jurgiela, o jego programie w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. W centrum swoich starań postawił nowy Program Polski Wschodniej po 2020 roku, ze szczególną koncentracją środków na rozbudowę infrastruktury drogowej i kolejowej. Program ożywienia małych miast, takich jak Sejny, stanowi istotną część pięciu wyznaczników działań europosła. Dobrze byłoby, aby taki program - w skali krajowej - uzyskał rządowy status.

Każda inwestycja drogowa, większa czy mniejsza, cieszy gospodarzy Powiatu Sejneńskiego oraz gmin na jego terenie. Mieliśmy okazję uczestniczyć jednego dnia
26 listopada 2021 r. w uroczystym otwarciu trzech dróg powiatowych. Zakończone zostały trzy inwestycje:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1158B Wiatrołuża- Wysoka Góra – Remieńkiń, odcinek długości 1,1290 km, całkowity koszt –570 719,19 zł., w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 270 007,84 zł., Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego – 197 000,00 zł oraz Gmina Krasnopol – 82 000,00 zł;

- przebudowa drogi powiatowej nr 1161B Puńsk – Szlinokiemie, odcinek długości 2,600 km, całkowity koszt 1 602 224,99 zł., w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 100 000,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 251 112,49 zł., Gmina Puńsk - 250 tys. zł. ;

- przebudowa drogi powiatowej nr 1160B Puńsk – Wojciuszki – Budzisko, odcinek długości 950 m., całkowity koszt 697 742,95 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego 2021 r. – 603 000,00 zł., Gmina Puńsk – 80 000.00 zł.

Uroczyście było też przy otwarciu i poświęceniu inwestycji Gminy Puńsk:

- przebudowa ulic Klonowej, Partyzantów Litewskich w Puńsku, odcinek długości 0,294 km, całkowity koszt 561 305,58 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 253 064,75 zł.;

- przebudowa ulic Grunwaldzkiej, Witolda, W. Jagiełły, odcinek długości 440,80 m, całkowity koszt - 436 936,86 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 210 427,17 zł.;

- przebudowa drogi gminnej nr 101696B Ogórki – Nowiniki, odcinek długości
2235,95 m, koszt całkowity 1 044 041,74 zł., w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 515 102,12 zł.

Poseł do Parlamentu Europejskiego - Krzysztof Jurgiel mówił w Puńsku, że starania o zrównoważony rozwój kraju wreszcie przynoszą dobre, konkretne efekty. Zwiększenie środków kierowanych do powiatów i gmin, z funduszy unijnych i rządowych, to jest właściwy kierunek, to odrabianie zaniedbań, które nie interesowały rządów PO – PSL. Podkreślił, że teraz trzeba przygotowywać nowe wnioski, gdyż rozpoczęła się kolejna perspektywa finansowa Unii na lata 2021 – 2027. Samorządy Powiatu Sejneńskiego, jak też gmin, potrafią sięgać po fundusze i rzetelnie je wykorzystywać.

Z kolei poseł Kazimierz Gwiazdowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwrócił uwagę na dobrą współpracę władz samorządowych Powiatu Sejneńskiego z samorządami gminnymi, co tworzy silne więzi całej wspólnoty mieszkańców i ułatwia pozyskiwanie funduszy. Gratulując z okazji zakończenia inwestycji drogowych namawiał do jeszcze większego zaangażowania w przygotowanie projektów, bo możliwości otrzymania funduszy będą jeszcze większe. Bez porównania z latami, gdy rządziła koalicja PO- PSL.

Z wyraźną, widoczną satysfakcją przemawiał wójt Gminy Puńsk, Witold Liszkowski, zadowolony z przekazania do użytku wyasfaltowanych ulic oraz dróg. - Tak dobrego czasu na inwestycje drogowe jeszcze nie było – powiedział do gości oraz mieszkańców gminy i powiatu. W uroczystym otwarciu dróg wzięli udział m in. starosta Maciej Plesiewicz, wicestarosta Antoni Baudzis, przewodniczący Rady Powiatu, Ryszard Grzybowski, burmistrz Sejn, Arkadiusz Nowalski, a także radni Sejmiku Woj. Podlaskiego i Powiatu Sejneńskiego. Pani Anna Siebert, radna powiatowa, znana od dawna mieszkańcom z aktywności społecznej, energicznie występuje o poprawę infrastruktury drogowej. Jej głos nie pozostaje bez echa w planach samorządu. Mówiąc o inwestycjach, podczas otwierania nowych odcinków dróg, wskazywała, że fundusze Unii Europejskiej oraz rządowe, to ważna i dostępna szansa, aby Sejneńszczyzna podwyższyła swoje możliwości rozwojowe.

Nie można pominąć uroczystego otwarcia i poświęcenia zabytkowej „Starej Plebanii” w Puńsku po remoncie, wykonanym za 796 tys. zł., w tym 637 651,35 zł. pozyskanych przez gminę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu INTERREG VA Litwa Polska 2014 – 2020. To miejsce warto odwiedzić i obejrzeć wystawy dawnych strojów ludowych i rękodzieła ludowego. Turyści zachwycają się plecionką, zwaną krajką, ciekawią się tradycjami ludowymi mniejszości litewskiej okolic Puńska. W drewnianym budynku została odtworzona dawna kancelaria proboszcza Parafii Wniebowzięcia NMP. Galerią „Stara Plebania” opiekuje się Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce. (lk)

Artykuł sponsorowany

html_html

Zdjęcia (5)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe